Information til cafeejere om Magistrenes A-kasse

Magistrenes A-kasse er en dansk arbejdsløshedskasse der er rettet mod folk med en lang videregående uddannelse, hovedsageligt arbejder Magistrenes a-kasse med ledige der er uddannet indenfor humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.. I danmark er der flere forskellige a-kasser der er rettet mod akademikere og andre med lange videregående uddannelser, ligesom der er a-kasser specifikt rettet mod andre uddannelsestyper og faggrupper. For at være berettiget til dagpenge, skal man være medlem af en a-kasse. Har man været medlem i et år, bliver man automatisk berettiget til dagpenge. Arbejdsløshedskasser er statsstøttede organisationer der udover administrering og udbetaling af dagpenge også tager sig af hjælp til jobsøgning, efterløn, feriedagpenge, orlovsydelse til barnepasning, med mere. Magistrenes A-kasse har omkring 74.000 medlemmer og har kontorer i København, Odense, Århus og Ålborg. Herunder kan du finde relevante informationer om Magistrenes A-kasse og deres tilbud. Du kan også se mere på akassefokus.dk.

arbejde

  • Magistrenes a-kasse tilbyder en række forskellige aktiviteter. De fleste er rettet mod deres arbejdsløse medlemmer. Til fælles for alle a-kasser er, at de selvfølgelig ønsker at få deres medlemmer så hurtigt i arbejde som muligt. Da de herved ikke skal udbetale dagpenge. Desuden er det et krav a-kasserne skal opfylde for at være statsstøttet. Derfor tilbyder mange a-kasser forskellige aktiviteter der er rettet mod at få deres medlemmer i arbejde. Magistrenes A-kasse tilbyder for eksempel sparring på CV og ansøgningskursus. Oplæg om hvordan man bedst muligt bruger telefon i jobsøgning. Oplæg om hvordan virksomhedspraktik kan føre til job. Foredrag om inspiration til iværksættere. Kursus i brug af LinkedIn, og meget mere. På deres hjemmeside kan man i deres online kalender finde alle kurser, workshops og oplæg.
  • Møder. Velkomstmøde, rådighedsmøde og karrieresamtaler er nogle af de tilbud som Magistrenes a-kasse tilbyder. Velkomstmøder og rådighedssamtaler er obligatoriske, og som ledig skal man deltage i disse møder for at beholde sin ret til dagpenge. I velkomstmødet bliver man introduceret til hvilke regler der gælder for dagpengemodtagere, og hvilke krav man skal opfylde. Det er så at sige en introduktion til livet som dagpengemodtager. I rådighedssamtaler drøfter man med en konsulent fra a-kassen ens jobsøgning, og konsulenten prøver at hjælpe klienten med at komme i job ved at forbedre jobsøgningen.
  • Hvis man er fuldtidsforsikret og ikke tilmeldt efterlønsordning, koster det 1449 kroner per kvartal (hver tredje måned) at være medlem af Magistrenes A-kasse. Er du studerende og under 30 år, er det gratis at være medlem af a-kassen. Det er smart at melde sig ind i en a-kasse som studerende, da man som færdiguddannet er berettiget til dagpenge, såfremt man ikke kan finde et job. Har man været medlem i mindre end et år når man bliver færdiguddannet kan man stadig få dagpenge, men man skal først igennem en måneds karens.
  • Magistrenes a-kasse har en super god hjemmeside, hvor man kan finde information om deres ydelser. Endvidere er der masser af gode råd til jobsøgning, CV og jobansøgninger på deres hjemmeside.

Når man vælger a-kasser er det først og fremmest vigtigt at vælge en der er specialiseret inden for ens uddannelse og branche. Mange a-kasser er tilknyttet en bestemt fagforening, og det kan derfor også være en god ide at vælge den a-kasse der er tilknyttet ens fagforening.

Kilde: https://akassefokus.dk/a-kasser/magistrenes/